Thursday, August 25, 2011

Hadis 40 Imam Nawawi - Hadis 30 - Suruhan dan Larangan

Hadis 30

Daripada Abi Tsa’labah al-Khusyani Jurtsumi bin Nasyirin r.a meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, Baginda bersabda :

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan beberapa kewajipan, maka janganlah engkau meinggalkannya. Dan telah menentukan beberapa hudud (batas), maka janganlah engkau melampauinya. Dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah melanggarinya. Dan Dia telah diam daripada beberapa perkara sebab rahmat bagimu, bukannya kerana lupa, maka janganlah engkau mempersoalkannya.”

[Riwayat al-Baihaqi no.20217 dalam al-Sunan al-Kubra dan Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya (9/17)]

Hadith 30


It was narrated on the authority of Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, radiyallahu 'anhu, that the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, said:

"Verily Allah the Almighty has prescribed the obligatory deeds, so do not neglect them; He has set certain limits, so do not go beyond them; He has forbidden certain things, so do not indulge in them; and He has said nothing about certain things, as an act of mercy to you, not out of forgetfulness, so do not go enquiring into these."

[Related by Al-Daraqutni and others - Al-Nawawi said this is a hasan (fine) hadith]Pengajaran hadis:

(1) Setiap mukmin dituntut supaya mematuhi hukum Allah SWT sama ada berbentuk suruhan fardhu mahupun larangan haram. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan baik segala amalan fardhu yang Allah SWT fardhukan, jangan sampai dipersiakan atau dihilangkan begitu sahaja. Hukum yang dihadkan Allah janganlah dilampaui daripada ketentuan-Nya.

(2) Demikian pula Allah menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara haram, maka setiap mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram ini, jangan sampai dia mencabuli perkara haram apatah lagi kalau sampai menghalalkan perkara haram.

(3) Di samping itu, Allah SWT mendiamkan beberapa perkara iaitu tidak menyatakan halal haramnya secara jelas, maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah berbuat demikian bukan kerana lupa, bahkan sebagai rahmat buat umat manusia demi memberi kemudahan bagi manusia.Hukum perkara yang ditinggalkan hukum halal haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan.

(4) Allah berfirman yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, nescaya menyusahkanmu.”           (Surah al-Baqarah 2:101)0 comments:

Post a Comment

Blog Archive