Saturday, August 13, 2011

Hadis 40 Imam Nawawi - Hadis 14 - Larangan Berzina, Membunuh Dan Murtad
HADIS 14

Daripada lbnu Mas'uud r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali kerana salah satu daripada tiga perkara : Berzina, pada hal dia sudah berkahwin, membunuh orang dan meninggalkan agamanya serta memisahkan diri daripada jemaah (murtad).”

(Riwayat al-Bukhari, dan Muslim)     

                         
  HADITH 14
On the authority of Ibn Mas’ud, radiyallahu anhu, who said: The Messenger of Allah, sallallahu ‘alayhi wasallam, said:

"The blood of a man who is a Muslim is not lawful (i.e. cannot be lawfully shed), save if he belongs to one of three (classes): a married man who is an adulterer; life for a life (i.e. for murder); one who is a deserter of his religion, abandoning the community.”

[Al-Bukhari & Muslim]

Pelajaran yang terdapat dalam hadits / الفوائد من الحديث :

1.     Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab, iaitu : zina muhsan (orang yang sudah berkahwin/menikah), membunuh manusia dengan sengaja dan meninggalkan agamanya (murtad) berpisah dari jamaah kaum muslimin.

2.     Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya seperti dengan melakukan zina, pembunuhan dan murtad.

3.     Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya.

4.     Hukum jenayah dalam Islam sangat keras, hal itu bertujuan untuk mencegah (preventive) dan melindungi.

5.     Pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah ta’ala dan selalu merasa diawasi oleh-Nya dan keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakannya hukuman.

6.     Hadits diatas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian di, keluarga dan masyarakat.

7.     Dalam hadits tersebut merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah ta’ala.

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive