Thursday, September 22, 2011

Hadis 40 Imam Nawawi - Hadis 34 - Amar Ma’ruf Nahi Munkar


Hadis 34

Daripada Abi Sa’id al-Khudri r.a berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Sesiapa antara kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya; jika tidak sanggup maka dengan lisannya; dan jika tidak sanggup juga dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman.”

(Riwayat Ahmad no. 11478, Muslim no. 49, Abu Daud no. 1140 dan al-Tirmizi no. 2172)

Hadith 34

On the authority of Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu 'anhu, who said: I heard the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, say:

"When any one of you sees anything that is disapproved (of by Allah), let him change it with his hand. If he is not able to do so, then let him change it with his tongue. And if he is not able to do so, then let him change it with his heart, though that is the weakest (kind of) faith."

[Muslim]

Pengajaran hadis:

1.     Menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya.

2.     Redha terhadap kemaksiatan termasuk diantara dosa-dosa besar.

3.     Sabar menanggung kesulitan dan amar ma’ruf nahi munkar.

4.     Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan kemunkaran juga merupakan buahnya keimanan.

5.     Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya.

6.     “Mengubah dengan tangan” itu ialah jika ada kekuasaan, bukan mengubah dengan kekerasan yang boleh membawa kepada perkelahian, kekacauan, peperangan dan pertumpahan darah.

7.     Mengubah dengan lisan ialah dengan kata-kata, dakwah dan tunjuk ajar. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Jihad yang utama ialah perkataan yang benar di sisi pemerintah yang zalim.” (Riawayat Ahmad no. 11159 daripada Abu Said r.a)

8.     Mengubah dengan hati ialah dengan cara tidak bersetuju sepenuhnya kemungkaran yang berlaku dan menentang serta membenci kemungkaran tersebut dengan hati.

5.     Ibn Mas’ud berkata: “Binasalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya akan yang hak dan yang mungkar.”
0 comments:

Post a Comment