Friday, September 16, 2011

Hadis 40 Imam Nawawi - Hadis 32 - Larangan Membuat Keburukan Kepada Diri dan Orang Lain

Hadis 32

Daripada Abi Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri r.a berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Tidak boleh menimpakan bahaya (kepada orang yang tidak bersalah) dan menimpakan balasan yang membahayakan (melanggar syariat).”

Ada pula yang menggunakan:

Maksudnya: “Tidak boleh menimpakan bahaya pada diri sendiri dan kepada orang lain.”

(Riwayat Ahmad no.2867, Malik no.31, Ibn Majah no.2340,2341 dan al-Daruqutni no.(3/77))

Hadith 32

It was related on the authority of Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri, radiyallahu 'anhu, that the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, said:

"There should be neither harming nor reciprocating harm."

[A excellent hadith which Ibn Majah, Al-Daraqutni and others related as of sound isnad, but which Malik related in his Muwatta' as of broken isnad, from 'Amr bin Yahya, from his father, from the Prophet, sallallahu 'alayhi wasallam, but dropping (the name of) Abu Sa'id. This hadith has lines of transmission which strengthen one another (so that it may be regarded as of sound isnad).]

Pengajaran hadis.

(1) Janganlah menzalimi diri sendiri dan orang lain sebagaimana hadis riwayat Abu Dzar: “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diriku berbuat zalim dan menjadikan haram juga antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi.”

(2) Sabda Nabi SAW yang bermaksud : “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat.

(3) Janganlah menzalimi diri sendiri sebagamana hadis riwayat Anas: “Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang lelaki sedang berjalan kaki. Ada orang memberitahu bahawa lelaki itu bernazar untuk berjalan kaki pergi menunaikan ibadah haji dan sekarang dia hendak melaksanakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda menerangkan, ‘Allah tidak menghendaki perjalanannya. Sebab itu hendaklah dia berkenderaan.”

(4) Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Agama itu mudah.”

(5) Janganlah berbuat keburukan kepada orang lain ataupun berbuat sesuatu kebaikan untuk diri sendiri tetapi memudaratkan orang lain seperti membakar sampah di laman sendiri tetapi asapnya mengganggu jiran yang lain.

0 comments:

Post a Comment