Saturday, March 05, 2011

Tingkat Syurga


Gambaran tentang syurga di dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut :
1.Syurga seluas langit dan bumi (Al-Hadid:21),
2.Di dalamnya terdapat pohon-pohon dan buah-buahan (Ar-Rahman:54,68, dan Al Waqi'ah :28,29,32-33),
3.Terdapat istana-istana dan mengalir sungai-sungai dibawahnya (Al-Furqan:10)
4.Tahta-tahta kebesaran dan ranjang-ranjang emas/permata (Ash Safaat:44 dan Al Waqi'ah : 15),
5.Serta ditemani bidadari-bidadari (Ar-Rahman : 72 dan Ad Dukhan : 54)

Nama Syurga, tingkatan, dan calon-calon penghuninya seperti berikut :

1. Syurga Firdaus
Dijadikan dari emas yang merah. Dalam Al-Mukminun :1-11, dijelaskan bahwa syurga ini untuk orang-orang yang khusyuk solatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara solatnya.

2. Syurga 'Adn
Diciptakan dari intan putih. Penghuninya yaitu orang yang bertakwa kepada Allah (An Nahl :30-31), benar-benar beriman dan beramal soleh (Thaha:75-76), banyak berbuat baik (Fathir:32-33), sabar, menginfakkan hartanya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan (Ar Ra'ad :22-23).

3. Syurga Naim
Dijadikan dari perak putih. Diperuntukkan bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal saleh (Al Qalam : 34, Luqman : 8, Yunus : 9, dan Al-Haj : 56).

4. Syurga Ma'wa
Diciptakan dari zamrud hijau. Adalah tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah (An Najm:15), beramal soleh (As Sajdah : 19) serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya (An Naziat : 40-41).

5. Syurga Darussalam
Diciptakan dari Yakut merah. Penghuninya yaitu orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah, serta beramal soleh (Al An'am : 27).

6. Syurga Darul Muqamah
Diciptakan dari permata putih. Dihuni oleh orang-orang yang kuat iman Islamnya, banyak berbuat kebajikan, dan jarang berbuat kesalahan.

7. Syurga Al-Maqamul Amin
Diciptakan dari permata putih. Kediaman orang-orang yang bertakwa (Ad dukhan : 51).

8. Syurga Khuldi
Diciptakan dari marjan merah dan kuning. Dihuni oleh orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya (Al Furqaan :15).

Jarak antara tingkatan syurga yang satu dengan yang lainnya diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said Al-Khudri : "Syurga itu terdiri dari seratus tingkat. Antara tingkat yang satu dengan yang lainnya berjarak seperti antara langit dan bumi. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus.".

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., syurga memiliki 8 pintu dari emas yang ditaburi mutiara. Pintu-pintu tersebut adalah :

1.Pintu untuk para Nabi, Rasul, syuhada, dan dermawan.
2.Pintu bagi orang-orang yang mendirikan solat dengan menyempurnakan syarat rukunnya dan wudhunya.
3.Pintu buat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan kebersihan jiwa.
4.Pintu untuk orang-orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran.
5.Pintu orang-orang yang mencegah hawa nafsu dan kesyahwatan.
6.Pintu buat orang-orang yang menunaikan ibadah Haji dan umrah.
7.Pintu bagi para ahli Jihad (berjuang menegakkan agama Allah)
8.Pintu bagi orang-orang yang bertakwa, berbakti kepada orang tua, dan menyambung tali persaudaraan.

0 comments:

Post a Comment