Friday, March 04, 2011

Adab Isteri Kepada Suami

Hak , Adab dan Tuntutan Bersama Suami Isteri
Hendaknya isteri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahawa kaum laki-Iaki adalah pemimpin kaum wanita. (An-Nisa’: 34)
Hendaknya isteri menyadari bahawa hak (kedudukan) suami setingkat lebih tinggi daripada isteri. (Al-Baqarah: 228)
Isteri wajib mentaati suaminya selama bukan kemaksiatan. (An-Nisa’: 39)

Diantara kewajiban isteri terhadap suaminya, ialah:

a. Menyerahkan dirinya,

b. Mentaati suami,

c. Tidak keluar rumah, kecuali dengan izinnya,

d. Tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami

e. Menggauli suami dengan baik. (Al-Ghazali)

Isteri hendaknya selalu memenuhi hajat suaminya, walaupun sedang dalam kesibukan. (Nasa’ i, Muttafaqun Alaih)

Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur untuk menggaulinya, lalu sang isteri menolaknya, maka penduduk langit akan melaknatnya sehingga suami meridhainya. (Muslim)

Isteri hendaknya mendahulukan hak suami atas orang tuanya. Allah swt. mengampuni dosa-dosa seorang Isteri yang mendahulukan hak suaminya daripada hak orang tuanya. (Tirmidzi)

Yang sangat penting bagi isteri adalah redha suami. Isteri yang meninggal dunia dalam keredhaan suaminya akan masuk syurga. (Ibnu Majah, Tirmidzi)

Kepentingan isteri mentaati suaminya, telah disabdakan oleh Nabi saw.: “Seandainya dibolehkan sujud sesama manusia, maka aku akan perintahkan isteri bersujud kepada suaminya. .. (Timidzi)

Isteri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. (Thabrani)

Isteri hendaknya sentiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami(Thabrani)

Isteri wajib menjaga kehormatan suaminya baik di hadapannya atau di belakangnya (saat suami tidak di rumah). (An-Nisa’: 34)

Ada empat cubaan berat dalam pernikahan, yaitu: (1) Banyak anak (2) Sedikit harta (3) Tetangga yang buruk (4) lsteri yang berkhianat. (Hasan Al-Bashri)

Wanita Mukmin hanya dibolehkan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari. (Muttafaqun Alaih)

Wanita dan laki-laki mukmin, wajib menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. (An-Nur: 30-31)

Apabila seorang isteri, menjaga solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, dan mentaati suaminya, niscaya Allah swt. akan memasukkannya ke dalam syurga. (Ibnu Hibban)

Isteri solehah itu lebih sering berada di dalam rumahnya, dan sangat jarang ke luar rumah. (Al-Ahzab : 33)

Isteri sebaiknya melaksanakan solat lima waktu di dalam rumahnya. Sehingga terpelihara dari fitnah. Solatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada solat di masjid, dan solatnya wanita di kamarnya lebih utama daripada solat di dalam rumahnya. (lbnu Hibban)

Hendaknya menjadikan isteri-isteri Rasulullah saw. sebagai tauladan utama.

Sumber :
 
Buku “Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap” karangan H.A. Abdurrahman Ahmad.

0 comments:

Post a Comment